More Story

สนช.เตรียมออกกฎห้ามข้าราชการตีกอล์ฟกับผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยได้แก่ 1.การดำเนินการด้านนิติบัญญัติ...
Golf Digest Thailand

Golf Digest Thailand