More Story

เมื่อผมได้เล่นกับประธานาธิบดีฟอร์ด

ครั้งหนึ่งผมได้ไปให้คำแนะนำในการเล่นกับท่านประธานาธิบดีฟอร์ด...
Golf Digest Thailand

Golf Digest Thailand