More Story

เรียนรู้ความผิดพลาดจากการเล่นแต่ละช็อตของคุณ

HIT MORE SHOTS DEAD CENTER มันจะเริ่มต้นจากความเข้าใจถึงความผิดพลาดของคุณก่อน   เมื่อคุณต้องเจอกับการตีลูกทีออฟที่ฮุคอย่างน่าเกลียดหรือการตีลูกเรี่ยพื้นแล้วลูกไปไม่ไกลอย่างไม่คาดฝัน...
Golf Digest Thailand

Golf Digest Thailand