More Story

ในหลวงรัชการที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพในการถ่ายรูป

ในหลวงรัชการที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพในการถ่ายรูป   หลายท่านคงคุ้นเคยกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีกล้องห้อยอยู่ที่พระศอขณะทรงงานอยู่เสมอ...
Golf Digest Thailand

Golf Digest Thailand