More Story

ให้ภาพเล่าเรื่อง : บัลทูสรอล กอล์ฟคลับ

คลับเฮาส์ของสนามที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1909 จากซากของโรงนาที่ถูกไฟไหม้ ผู้ดูแลสนามกำลังเกลี่ยทรายให้เรียบร้อยเพื่อรอต้อนรับแขกที่มาเยือน กระจกที่มีโลโกของคลับเฮาส์ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคแรกๆ   บ็อบ...
Golf Digest Thailand

Golf Digest Thailand