Instruction

พัตต์ระยะใกล้ไม่แม่นต้องทำเช่นไร

ท่านหวดพัตต์แรกแรงเกินไป...

November 5, 2018 By Ben

จะเล่นกับลมอย่างไร เพื่อให้ลูกไดรฟของท่านอยู่ในแฟร์เวย์ทุกครั้ง

Four Ways to Find the Fairway จะเล่นกับลมอย่างไร...

October 31, 2018 By Ben

จงจ้องมองลูกด้วยหน้าไม้ ไม่ใช่สายตา  

Accuracy Tip: Stare Down the Ball จ้องมองลูกด้วยหน้าไม้...

October 22, 2018 By Ben


คำแนะนำของ บรูคส์ เคปกา ที่จะทำให้การเล่นช็อตขึ้นกรีนของท่านมีโอกาสออนกรีนมากที่สุด

IRON Clad คำแนะนำของผม ที่จะทำให้การเล่นช็อตขึ้นกรีนของท่านมีโอกาสออนกรีนมากที่สุด...

October 5, 2018 By Ben

เทคนิคพิชิตบังเกอร์ช็อตของ เอรียา จุฑานุกาล จนคว้าแชมป์ยูเอส วีเมนส์ โอเพน

เทคนิคพิชิตบังเกอร์ช็อตของ...

September 28, 2018 By Ben

ถอดรหัส วงสวิงล่าสุด ของไทเกอร์ วูดส์     

TIGER 5.0 ถอดรหัส วงสวิงล่าสุด...

September 26, 2018 By Ben


From pit to princeGolf Digest Thailand

Golf Digest Thailand