Instruction

การแก้ไขวงสวิงที่ได้ผลทันใจนี้ ยืนหยัดท้าทายกาลเวลา        

BACK TO THE FUTURE                                         ...

June 26, 2019 By Ben

เน้นไปที่เรื่องของจังหวะเพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น

Play From the Short Grass   เน้นไปที่เรื่องของจังหวะเพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น   โดย...

June 20, 2019 By Ben

ไทเกอร์ 2019 กับวงสวิงใหม่ที่ดีขึ้นตามอายุ

Tiger 2019 การสวิงด้วยไดรเวอร์ที่ดีขึ้นตามอายุ   เกี่ยวกับคำถามถึงอนาคตในการเล่นกอล์ฟของไทเกอร์...

June 20, 2019 By Ben


เหตุผลที่ความเร็วคือสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัตต์ทุกๆครั้ง

Pace Yourself  เหตุผลที่ความเร็วคือสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัตต์ทุกๆครั้ง องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพัตต์คือน้ำหนัก...

June 20, 2019 By Ben

“E” หมายถึง ความพยายามและ “E” นั้นยังหมายถึงการทำได้อย่างง่ายๆด้วย

Tour Technique “E” หมายถึง ความพยายามและ...

June 20, 2019 By Ben

เคล็ดลับการดึงวงสวิงกลับ ก่อนที่มันจะเพี้ยนเกินเยียวยา                                                                               

HOLD ON                                          ...

April 22, 2019 By Ben


From pit to princeGolf Digest Thailand

Golf Digest Thailand