Instruction

ปรับกระบวนความคิดเสียใหม่ เพื่อให้เล่นช็อตสองจากแฟร์เวย์ได้มากขึ้น

Rein in Your Driver ปรับกระบวนความคิดเสียใหม่...

July 9, 2019 By Ben

รักษาการเอียงซ้ายของร่างกาย เพื่อสมดุลของสวิง

Keep Your Left Side Bend รักษาการเอียงซ้ายของร่างกาย...

June 28, 2019 By Ben

การแก้ไขวงสวิงที่ได้ผลทันใจนี้ ยืนหยัดท้าทายกาลเวลา        

BACK TO THE FUTURE                                         ...

June 26, 2019 By Ben


เน้นไปที่เรื่องของจังหวะเพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น

Play From the Short Grass   เน้นไปที่เรื่องของจังหวะเพื่อความแม่นยำที่ดีขึ้น   โดย...

June 20, 2019 By Ben

ไทเกอร์ 2019 กับวงสวิงใหม่ที่ดีขึ้นตามอายุ

Tiger 2019 การสวิงด้วยไดรเวอร์ที่ดีขึ้นตามอายุ   เกี่ยวกับคำถามถึงอนาคตในการเล่นกอล์ฟของไทเกอร์...

June 20, 2019 By Ben

เหตุผลที่น้ำหนักคือสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัตต์ทุกๆครั้ง

Pace Yourself  เหตุผลที่น้ำหนักคือสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัตต์ทุกๆครั้ง องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพัตต์คือน้ำหนัก...

June 20, 2019 By Ben


From pit to princeGolf Digest Thailand

Golf Digest Thailand