Instruction

ตีลูกบังเกอร์ข้างกรีนระยะไกลให้ได้ผล

Turn it Over ตีลูกบังเกอร์ข้างกรีนระยะไกลให้ได้ผล                                                            ...

March 22, 2017 By Ben

เทคนิค พิชิตหลุม พาร์ 4 สั้น ด้วยหัวไม้ 3

Finding the Fairway ชักหัวไม้ 3 ออกมา เพื่อความแม่นยำ            ...

March 21, 2017 By Ben

เทคนิคเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับการเล่นลูกสั้นของคุณ

5-Minute Clinic เพิ่มความมั่นใจให้กับการเล่นลูกสั้นของคุณ โดย...

March 21, 2017 By Ben


ทีช็อตดี เพิ่มโอกาสเบอร์ดีให้ท่าน

POWER +PRECISION INTO THE GREEN ทีช็อตดี เพิ่มโอกาสเบอร์ดีให้ท่าน โดย...

March 8, 2017 By Ben

เวดจ์จิ้มพุง ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการชิปปกติ

GET THIS UP AND DOWN คงน่าผิดหวังเมื่อเราตีช็อตเข้าหากรีนได้อย่างดี...

February 23, 2017 By Ben

ให้น้ำหนักอยู่ทางซ้ายเมื่อต้องเล่นลูกจากบังเกอร์

ให้น้ำหนักอยู่ทางซ้ายเมื่อต้องเล่นลูกจากบังเกอร์ ในการเล่นลูกจากบังเกอร์...

February 22, 2017 By Ben


From pit to princeGolf Digest Thailand

Golf Digest Thailand