Instruction

เมื่อเจอลมแรงต้องพัตต์เช่นไร?

ELEMENTARY WATSON ลมสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการพิทช์ได้มากและมันอาจก่อให้เกิดปัญหาได้มากมาย...

November 20, 2018 By Ben

พัตต์ระยะใกล้ไม่แม่นต้องทำเช่นไร

ท่านหวดพัตต์แรกแรงเกินไป...

November 5, 2018 By Ben

จะเล่นกับลมอย่างไร เพื่อให้ลูกไดรฟของท่านอยู่ในแฟร์เวย์ทุกครั้ง

Four Ways to Find the Fairway จะเล่นกับลมอย่างไร...

October 31, 2018 By Ben


จงจ้องมองลูกด้วยหน้าไม้ ไม่ใช่สายตา  

Accuracy Tip: Stare Down the Ball จ้องมองลูกด้วยหน้าไม้...

October 22, 2018 By Ben

คำแนะนำของ บรูคส์ เคปกา ที่จะทำให้การเล่นช็อตขึ้นกรีนของท่านมีโอกาสออนกรีนมากที่สุด

IRON Clad คำแนะนำของผม ที่จะทำให้การเล่นช็อตขึ้นกรีนของท่านมีโอกาสออนกรีนมากที่สุด...

October 5, 2018 By Ben

เทคนิคพิชิตบังเกอร์ช็อตของ เอรียา จุฑานุกาล จนคว้าแชมป์ยูเอส วีเมนส์ โอเพน

เทคนิคพิชิตบังเกอร์ช็อตของ...

September 28, 2018 By Ben


From pit to princeGolf Digest Thailand

Golf Digest Thailand